(advertentie)

Waarom afval scheiden

Waarom afval scheiden

Het scheiden van afval is erg belangrijk. Het spaart grondstoffen en energie uit, wat weer een beter milieu oplevert. Afval gescheiden inleveren zorgt er voor dat het afval gemakkelijk kan worden gerecycled, belangrijk is dus dat iedereen het afval goed scheidt. Per Nederlander wordt er ongeveer 500 kilo afval per jaar geproduceerd. Daarvan scheiden huishoudens iets meer dan de helft, namelijk 51%.

Waarom afval scheiden: Hergebruiken

In afval zitten materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Sommige producten zijn in zijn geheel herbruikbaar, zoals kleding. Andere producten zijn niet helemaal bruikbaar, alleen een aantal materialen uit de producten worden dan hergebruikt. Vaak is het zo dat de winning van grondstoffen en de productie van nieuwe materialen meer energie kost dan het hergebruiken van oude materialen. Bijvoorbeeld het produceren van nieuw aluminium kost twintig keer meer energie dan het omsmelten van oud aluminium, terwijl de kwaliteit meestal hetzelfde is.

Waarom afval scheiden: Verbrandingsinstallaties

Waarom afval scheidenNiet al het afval is opnieuw bruikbaar. Van het afval dat niet meer te recyclen is, gaat een klein deel naar de stort. Het grootste gedeelte van het afval wordt verbrand. Hoewel de moderne verbrandingsinstallaties tegenwoordig een stuk schoner zijn dan vroeger, veroorzaken ze nog steeds wat luchtvervuiling. Een positief punt daar tegenover is dat de verbrandingsinstallaties nu wel energie opleveren die bruikbaar is voor het opwekken van elektriciteit of stadsverwarming.

Waarom afval scheiden: Levert geld op

Naast dat afval scheiden goed is voor het milieu, kan het ook geld opleveren. Als er veel afval wordt gescheiden, kan de lokale afvalstofheffing omlaag gaan. Iedere kilo die niet naar de verbrandingsinstallaties gaat, bespaart een gemeenschap 5 eurocent.

Antwoord op de vraag ‘Waarom afval scheiden?’ is dus eigenlijk kort gezegd vooral voor het milieu heel belangrijk en daarnaast kan het ook geld opleveren.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com